Xəstəlik zamanı və müəyyən yaş dövründən (40-50 yaş) sonra insanın orqanlarında funksional pozğunluqlar əmələ gəlir. Yəni həmin orqan öz işini lazımi səviyyədə yerinə yetirə bilmədiyindən həmin funksiyaya yaxın orqanların üzərinə düşdüyündən onlar zəifləyir və xəstələnməyə məruz qalırlar. Ona görə də “Ömür” klinikasında hərtərəfli müayinədən sonra hər bir xəstə üçün müalicə paketi ......