“Ömür” klinikasının kollektivi daim axtarışdadır, həmişə yeniliyə can atır. Əsasən respublikamızın hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən ən prestijli səhiyyə ocaqlarında işləmiş və ya ixtisas kursları keçmiş tibb elmləri namizədi və doktorlarından ibarət 150 nəfərə yaxın personal müasir texnikanın ən son nailiyyətlərindən bəhrələnərək təbabətin hələ elmə məlum olmayan istiqa-mətlərində araşdırmalar aparır. Həmin araşdırmalar və mütəxəssis rəyləri hər həftə bu tibb ocağında keçirilən elmi-praktik-tədris konfranslarında müzakirə olunur, yeni-yeni elmi məqalələrin, monoqrafiyaların mövzusuna çevrilir.

 

 

 

GİNEKOLOGİYADA ULTRASƏS MÜAYİNƏ

 

HEPAR

 

"АЛ-ИКСИР" И МЕТАБОЛИЗМ