Xolter monitorinq - ürək ritminin fasiləsiz, sutkalıq elektrokardioqrafik qeydiyyatıdır. Bu müayinə üsulu vasitəsilə diaqnostik və proqnostik nöqteyi-nəzərdən miokardın perfuziya pozğunluqlarını və ürək əzələsinin elektrik qeyri stabilliyini aşkar etmək mümkündür.
 

Göstərişlər:

  • Ritm və keçiricilik pozğunluqları (tranzitor)
  • İşemik epizodlar (ağrılı və ağrısız tip)
  • Sinkopal hallar (bayılmalar)